مشاهده برنامه ی کتابخانه حکیمیه


دورهمی کتاب

چهارشنبه 5 تیر 1398 2:0
  • اندازه قلم کاهش اندازه قلم افزایش اندازه قلم

در دو جلسه اول نشست این برنامه کارشناس به ادامه  کتاب( ارتباط بدون خشنونت نویسنده مارشال روزنبرگ)که برای مخاطبان از جنبه های مختلف حائز اهمیت است را معرفی ، خوانش وبحث وبررسی می کند.مخاطبان وگروه هدف این برنامه منفعل نیستند ، چراکه خودشان بخشی از کتاب را می خوانند و نظر استنباطی خود را برای سایرین اعلام می کنند. کارشناس برنامه با کمک مخاطبین  سعی خواهد کرد که نظرات وآرای بقیه ی اعضای دورهمی را تجمیع و به نتیجه رسانده. همین مسئله حلقه تجیمع اساسی این دورهمی برای هفته ها و ماههای بعدی خواهد بود.این کتاب باهدف افزایش و تقویت خوداتکایی و خود باوری برای اعضا انتخاب گردیده و همچنین در چهار جلسه دیگر کتاب (محدودیت صفر نویسنده جو ویتالی) با حضور کارشناس  تخصصی مهری رادسر به جنبه های کاربردی این کتاب در جهت افزایش خوداتکایی و خودباوری فردی می پردازیم.این جلسات روزهای چهارشنبه هرهفته از تاریخ 5تیرماه الی 9مرداد ازساعت 10الی 12 در کتابخانه برگزار می گردد.مشاهده اطلاعات کتابخانه حکیمیه

بازدید 1بار
تمام حقوق این اثر برای شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق و نرم افزار کتابخانه 2.0 .ثنا محفوظ می باشد