تکنیک های نوشتن، خواندن و مطالعه کردن برای کودکان

شنبه 31 فروردین 1398 11:31
  • اندازه قلم کاهش اندازه قلم افزایش اندازه قلم

- دربارۀ نوشتن بهتر آن است که در حالی که فرزندمان را کمک می کنیم تا بهتر بنویسد، اما آن قدرها به زیبایی خط و رعایت اصولی که برخی اوقات آنقدر ها هم در نوشتن خط زیبا مهم نیست او را وادار نکنیم.
از او بخواهیم با نوشتن، تجربۀ دیگری را در جهت آموختن داشته باشد و با رونویسی و برخی اوقات حتی روی کتاب گذاشتن و به صورت نقاشی مطلب کتاب را نوشتن به او کمک کنیم که این کار را به سهولت و به راحتی انجام دهد و احساس خوبی از نوشته خودش که از نظر او خلق کردن است که کرده، خوشحال و شادمان باشد.
- در کلاس اول دبستان حساب و اعداد اهمیت ویژه ای خواهند داشت. ولی مهم این است که فرزند ما مفهوم عدد و احتمالاً جمع و تفریق را بفهمد نه اینکه آن را در عالم ذهن براساس حدس و گمان آن هم با نگرانی و ناراحتی انجام بدهد.
بنابراین آموزش ریاضی یا حساب باید به گونه ای صورت بگیرد که با واقعیات و محدوده و عددهای خارج این اعداد همراه باشند تا برای فرزند من و شما معنایی پیدا کنند.
اینکه احتمالاً چیزهایی را که خریده جمع کند و این که پولی را بپردازد و بقیه ان را بگیرد نقش بسیار مهمتری نسبت به عملی دارد که 100 عمل جمع داشته باشد که فرزند ما احتمالاً آن را در ذهنش و با اشکالاتی حل کند ولی خوشحال و راضی نباشد و در پایان کار احساس کند که عمل بیهوده ای را انجام داده است.

- فرزندان ما از حدود کلاس چهارم با موضوع گرامر آشنا می شوند و با رعایت اصولی که به عنوان قواعد که در دستور زبان است آشنا می شوند که اهمیت ویژه ای دارد. 
باید به آنها کمک کرد که از طریق جملاتی که می دانند نه اینکه قواعد گرامری را بیاموزند که بعداً قرار است در ترکیب جملات مورد استفاده قرار دهند که تا به حال با آنها آشنا نبوده اند.
- فرزند ما از کلاس چهارم به بعد با مفاهیم کلی و تجریدی آشنا می شوند و به همین دلیل است که پایه هایی از تفکر و تعقلی را که باید پیدا کند از طریق خواندن می تواند به دست بیاورد. امید این است که محتوای کتاب بتواند او را با مسائلی میق تر و سنگین تر در جهان محسوس و ملموس آشنا کند و او را وارد مرحله ای از شناخت و آگاهی کند که در تفکر تجریدی و انتزاعی به آن احتیاج دارد.
- بچه های دوران دبستان با موضوع تکلیف و هدف اصلی و اساسی آن آشنا می شوند. در این دوره به نوعی با انضباط و موضوع کنترل آشنا می شوند که باید آن را یاد بگیرند و در وقت ازادی که دارند خودشان زمانی را انتخاب کنند و تکلیفشان را انجام دهند.
بنابراین تکلیف نه فقط در مسیر آموختن بیشتر و بهتر بلکه در جهت ایجاد نوعی نظم و انضباط درونی و دادن فرصت به فرزند من و شماست که وظایف و تکالیفخودش را در بقیه زمینه ها انجام بدهد.
منبع: پرورش، تعلیم و تربیت 7 تا 13 سالگی


بازدید 1 بار
تمام حقوق این اثر برای شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق و نرم افزار کتابخانه 2.0 .ثنا محفوظ می باشد