نقش تلویزیون در ترویج مطالعه و کتابخوانی در ایران

دوشنبه 8 آبان 1396 8:28
  • اندازه قلم کاهش اندازه قلم افزایش اندازه قلم

کتاب بدون تردید، دیرینه‌ترین رسانه و شکل فناوری ارتباطات است.تحلیل روند شکل‌گیری و توسعه رسانه‌ها حاکی از آن است که فناوری‌های جدید، موجب از بین رفتن کتاب (رسانه سنتی) نشده، بلکه به توسعه آن نیز کمک کرده‌اند.درعصر حاضر، رسانه‌هایی همچون تلویزیون به جزئی جدایی‌ناپذیر از زندگی افراد مبدل شده‌اند و تأثیر زیادی در شکل‌گیری باورها و نگرش‌های مخاطبان خود در زمینه اشاعه فرهنگ مطالعه و کتابخوانی دارند.این مقاله که به بررسی نقش تلویزیون درترویج مطالعه و کتابخوانی در ایر‌ان می‌پردازد، با رویکرد کیفی انجام شده است و گردآوری داده‌ها با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند و از طریق مصاحبه عمیق با 15نفر از خبرگان عرصه فرهنگ و رسانه صورت گرفته است. مقوله‌های اصلی نیزپس از تکمیل فرایندکدگذاری‌استخراج شده‎اند. صاحبنظران معتقدند، کشور ما از نظر میزان مطالعه در سطح مطلوبی قرار ندارد و هنوز تعریف دقیقی از مطالعه در کشور صورت نگرفته است، اما تلویزیون با توجه به گستردگی و عمومیت مخاطبانش می‏تواند در تحقق کتابخوانی نقش مهمی را ایفا کند و لازمه این امر، ایجاد پیوند قوی و تعامل متولیان ترویج کتابخوانی با رسانه تلویزیون به منظور بهره‏ برداری از امکانات موجود برای ارتقای مطالعه و کتابخوانی است.

کلیدواژه ها

کتاب؛ تلویزیون؛ مطالعه؛ کتابخوانی؛ رسانه


بازدید 1 بار
تمام حقوق این اثر برای شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق و نرم افزار کتابخانه 2.0 .ثنا محفوظ می باشد