ارائه الگوي ارتقاي فرهنگ كتاب خواني در ميان دانش آموزان مقطع متوسطه شهر تهران

مولفان: فرزانه یعقوبی راد، اسماعیل کاوسی

چکیده

تحقيق حاضر با هدف ارائه الگوي ارتقاي فرهنگ كتاب خواني در ميان دانش آموزان مقطع متوسطه شهر تهران انجام گرفت. روش تحقيق، توصيفي از نوع پيمايشي و جامعه آماري، شامل دانش آموزان مقطع اول و دوم متوسطه شهر تهران (344586) است. حجم نمونه اين تحقيق باتوجه به فرمول نمونه گيري كوكران 383 نفر برآورد شد و ابزار اندازه گيري داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بود.

نقش تلویزیون در ترویج مطالعه و کتابخوانی در ایران

نویسندگان: عبدالله بیچرانلو؛ محبوبه غفوری؛ زهرا مهربان

چکیده

کتاب بدون تردید، دیرینه‌ترین رسانه و شکل فناوری ارتباطات است.تحلیل روند شکل‌گیری و توسعه رسانه‌ها حاکی از آن است که فناوری‌های جدید، موجب از بین رفتن کتاب (رسانه سنتی) نشده، بلکه به توسعه آن نیز کمک کرده‌اند.درعصر حاضر، رسانه‌هایی همچون تلویزیون به جزئی جدایی‌ناپذیر از زندگی افراد مبدل شده‌اند و تأثیر زیادی در شکل‌گیری باورها و نگرش‌های مخاطبان خود در زمینه اشاعه فرهنگ مطالعه و کتابخوانی دارند.

مروری بر تأثیر فرهنگ به عنوان یک عامل بافتی بر رفتار اطلاعاتی

 محققین : ژاله  سلیمی فر؛ حمیدرضا جمالی مهموئی

 این یک مقاله مروری انتقادی است که به مرور آثار مرتبط با فرهنگ و اطلاعات به ویژه نظریه‌های فرهنگی هال و هافستد و تحقیقاتی که با استفاده از ابعاد فرهنگی پیشنهادی آنها در حوزه اطلاعات و رفتار اطلاعاتی انجام شده‌اند، می‌پردازد. 

 

 

عوامل پیش‌برنده و باز‌دارنده در استفاده از کتابخانه‌های عمومی

تهیه کنندگان :فاطمه زندیان ، عمران قربانی، محمد حسن زاده

نتایج حاکی از آن است که بین متغیرهای مستقل «شرایط اقتصادی خوب مردم»، «تأثیر نهادهای تربیتی»، «تأثیر خانواده»، «آگاهی کتابداران»، «موقعیت مناسب کتابخانه­ها» و «جنسیت کاربران» با متغیر وابستۀ «میزان مراجعه کاربران به کتابخانه‌های عمومی» رابطۀ معنا‌داری وجود دارد و این مؤلفه‌ها بهعنوان عوامل پیش­برنده، برای مراجعه هرچه بیشتر کاربران به کتابخانه‌های عمومی محسوب می‌شوند. از طرفی، بین متغیرهای مستقل «دوری و نزدیکی کاربران به کتابخانه‌های عمومی»، «سطح خدمات ارائه‌شده توسط کتابخانه‌های عمومی»، و «سن و تحصیلات آن­ها» با «میزان مراجعه کاربران به کتابخانه‌های عمومی»، رابطۀ معناداری یافت نشدتعداد 1 از 5 <<   <قبلی   بعدی>   >>
تمام حقوق این اثر برای شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق و نرم افزار کتابخانه 2.0 .ثنا محفوظ می باشد