تکنیک های نوشتن، خواندن و مطالعه کردن برای کودکان

دربارۀ نوشتن بهتر آن است که در حالی که فرزندمان را کمک می کنیم تا بهتر بنویسد، اما آن قدرها به زیبایی خط و رعایت اصولی که برخی اوقات آنقدر ها هم در نوشتن خط زیبا مهم نیست او را وادار نکنیم. از او بخواهیم با نوشتن، تجربۀ دیگری را در جهت آموختن داشته باشد و با رونویسی و برخی اوقات حتی روی کتاب گذاشتن و به صورت نقاشی مطلب کتاب را نوشتن به او کمک کنیم که این کار را به سهولت و به راحتی انجام دهد و احساس خوبی از نوشته خودش که از نظر او خلق کردن است که کرده، خوشحال و شادمان باشد.

توسعه مهارتهای مطالعه کودکان

مهارت‌های مطالعه گاهی در میان همۀ جزئیات خاص موضوع که فرزندتان به‌طور روزانه با آن درگیر است، گم می‌شود.
از اوایل تحصیل فرزندتان، به‌او در توسعه مهارتهای مطالعه کمک کنید؛ او می‌تواند در سراسر زندگی با بهره گرفتن از این شش شیوۀ ضروری استفاده ببرد.
(یادداشت برداری،مشخص کردن،از بر خواندن و ضبط کردن،حرکت،ایجاد نقشه‌های ذهنی،امتحان از خود،زمانبندی امتحان)

ارائه الگوي ارتقاي فرهنگ كتاب خواني در ميان دانش آموزان مقطع متوسطه شهر تهران

مولفان: فرزانه یعقوبی راد، اسماعیل کاوسی

چکیده

تحقيق حاضر با هدف ارائه الگوي ارتقاي فرهنگ كتاب خواني در ميان دانش آموزان مقطع متوسطه شهر تهران انجام گرفت. روش تحقيق، توصيفي از نوع پيمايشي و جامعه آماري، شامل دانش آموزان مقطع اول و دوم متوسطه شهر تهران (344586) است. حجم نمونه اين تحقيق باتوجه به فرمول نمونه گيري كوكران 383 نفر برآورد شد و ابزار اندازه گيري داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بود.

نقش تلویزیون در ترویج مطالعه و کتابخوانی در ایران

نویسندگان: عبدالله بیچرانلو؛ محبوبه غفوری؛ زهرا مهربان

چکیده

کتاب بدون تردید، دیرینه‌ترین رسانه و شکل فناوری ارتباطات است.تحلیل روند شکل‌گیری و توسعه رسانه‌ها حاکی از آن است که فناوری‌های جدید، موجب از بین رفتن کتاب (رسانه سنتی) نشده، بلکه به توسعه آن نیز کمک کرده‌اند.درعصر حاضر، رسانه‌هایی همچون تلویزیون به جزئی جدایی‌ناپذیر از زندگی افراد مبدل شده‌اند و تأثیر زیادی در شکل‌گیری باورها و نگرش‌های مخاطبان خود در زمینه اشاعه فرهنگ مطالعه و کتابخوانی دارند.تعداد 1 از 5 <<   <قبلی   بعدی>   >>
تمام حقوق این اثر برای شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق و نرم افزار کتابخانه 2.0 .ثنا محفوظ می باشد