چهارشنبه 28 فروردین 1398 15:34
  • اندازه قلم کاهش اندازه قلم افزایش اندازه قلم
عنوان : ارزشیابی شخصیت کودکان بر اساس آزمون های ترسیمی
نویسنده : پریرخ دادستان
سال نشر : 1397
موضوع :روانشناسی کودک
ناشر : رشد
محل نشر : تهران

در بخش نخست که به آزمون "آدمک رنگی"  اختصاص یافته، دستور اجرا، شیوه نمره گذاری تست و همچنین جدول های هنجار گزینی ارائه شده اند که می توان با مراجعه به آنها طراز عقلی کودکان ۵ تا ۱۳ سال را به طور دقیق، تمایز یافته و تحلیلی تعیین کرد.

در بخش دوم، پس از بررسی تحول عاطفی کودک بر اساس تست "آدمک رنگی" به ارائه نشانه ها پرداخته شده است که اختلالات جسمی، عقلی و عاطفی کودکان را برجسته می سازد.

بخش سوم، به ارائه اصول نظری و چگونگی تفسیر نتایج ترسیم درخت، از زوایه تحول شناختی و عاطفی پرداخته است  و بالاخره در بخش چهارم کتاب، معنای رمزی عناصری را که در پیرامون یک موضوع اصلی به تصویر کشیده می شوند و هر یک می توانند راهی به سوی ناهشیار کودک بگشایند را مورد بررسی قرار داده است.

ارزشیابی شخصیت کودکان بر اساس آزمون های ترسیمی
بازدید 311 بار
تمام حقوق این اثر برای شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق و نرم افزار کتابخانه 2.0 .ثنا محفوظ می باشد