چهارشنبه 28 فروردین 1398 15:20
  • اندازه قلم کاهش اندازه قلم افزایش اندازه قلم
عنوان : هفت عادت کودکان شاد
نویسنده : شون کاوی
سال نشر : 1397
موضوع :کودکان و مهارت های زندگی
ناشر : امیرکبیر
محل نشر : تهران

این کتاب شامل هفت داستان است و هر داستان یک عادت مثبت را به کودکان آموزش می دهد. در پایان هر داستانی یادداشتی برای پدر و مادرها و آموزگاران وجود دارد که پیشنهادهایی برای چگونه بیرون آوردن آن عادت از داستان ارائه شده است. همچنین فهرستی ازر پرسش ها وجود دارد که پدر و مادرها و آموزگاران می توانند از کودکان بپرسند و همین طور فهرستی از گام های کوچک که کودکان می توانند در آغاز عادت ها را تمرین کنند. در پایان کتاب جدولی از هفت عادت قرار دارد که نشان می دهد آن ها چگونه با هم در پیوندند و کار می کنند.

هفت عادت کودکان شاد
بازدید 289 بار
تمام حقوق این اثر برای شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق و نرم افزار کتابخانه 2.0 .ثنا محفوظ می باشد