1)

نگاهي به تاريخ رياضيات در ايران

پديدآور: شهرياري ، پرويز
ناشر: شركت انتشارات علمي و فرهنگي
سال نشر: 1385
1391/7/11
2)

تاريخ فشرده رياضيات

پديدآور: استرويك ، درك جان
ناشر: دانش نگار
سال نشر: 1386
1388/5/21
3)

نخستين كنفرانس آموزش رياضي ايران اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان 6 تا 8 شهريورماه 1375

پديدآور:
ناشر: وزارت آموزش و پرورش ، اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان
سال نشر: 1375
1388/5/21
4)

تاريخ محاسبه

پديدآور: ديويس ، هارولد
ناشر: شركت انتشارات علمي و فرهنگي
سال نشر: 1384
1388/5/21
5)

ميراث يونان

پديدآور: دانتسيك ، توبياس
ناشر: توكا
سال نشر: 1356
1388/5/21
6)

كاشاني نامه

پديدآور: قرباني ، ابوالقاسم
ناشر: دانشگاه تهران
سال نشر: 1350
1388/5/21
7)

تاريخ هندسه

پديدآور: ايوز، هوارد ويتلي
ناشر: انتشارات علمي و فرهنگي
سال نشر: 1383
1388/5/21
8)

تاريخ رياضيات

پديدآور: شهرياري، پرويز
ناشر: مدرسه
سال نشر: 1382
1388/5/21
9)

تاريخ رياضيات يونان

پديدآور: هيث، تامس ليتل
ناشر: شركت انتشارات علمي و فرهنگي
سال نشر: 1381
1388/5/21
10)

رياضيات در شرق

پديدآور:
ناشر: خوارزمي
سال نشر: 1352
1388/5/21
11)

كاشاني نامه

پديدآور: قرباني ، ابوالقاسم
ناشر: مركز نشر دانشگاهي
سال نشر: 1368
1388/5/21
12)

مساله هاي تاريخي رياضيات

پديدآور: چيستياكوف ، واسيلي دميتري يويچ
ناشر: نشر ني
سال نشر: 1374
1388/5/21
13)

آشنايي با تاريخ رياضيات

پديدآور: ايوز، هوارد ويتلي
ناشر: مركز نشر دانشگاهي
سال نشر: 1368
1388/5/21
14)

تاريخ فشرده رياضيات

پديدآور: استرويك ، درك جان
ناشر: نشر نو
سال نشر: 1366
1388/5/21
15)

تاريخ رياضيات

پديدآور: اسميت ، ديويد يوجين
ناشر: غلامحسين صدريافشار
سال نشر: 1356 - 1373
1388/5/21
16)

از سمرقند به كاشان : نامه هاي غياث الدين جمشيد كاشاني به پدرش

پديدآور: غياثالدين ، جمشيدبن مسعود، - 832ق
ناشر: شركت انتشارات علمي و فرهنگي
سال نشر: 1375
1388/5/21
17)

تاريخ رياضيات

پديدآور: پوپ ، والتر
ناشر: دانشگاه هرمزگان
سال نشر: 1380
1388/5/21
فهرست