آيا نرم افزار مديريت كتابخانه ثنا چند زبانه است؟

بله نرم افزار مديريت كتابخانه ثنا به سه زبان فارسي انگليسي و عربي قابل ارائه مي باشد.كه كاتالوگ به زبان فارسي و به ز....

چگونه مي توانيم به محتويات اين سايت بازخورد دهيم؟

مي توانيد با استفاده از آيكن پرسش آنلاين در سمت چپ پايين پورتال سوالات خود را مطرح و پاسختان را ملاحظه نماييد.

خدمات پشتيباني شركت چگونه است؟

خدمات پشتيباني در سال اول خريد محصول، به صورت رايگان توسط شركت انجام مي گيرد،كارشناسان پشتيباني شركت از طريق سيستم ارتبا....

ساعات كاري شركت به چه صورت مي باشد؟

شركت شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8.30 الي 16.30 و پنجشنبه ها از ساعت 8.30 الي 12.30 فعاليت دارد.

فهرست